Главная страница
Главный редактор
Редакция
Редколлегия
Попечительский совет
Контакты
События
Свежий номер
Книжная серия
Спонсоры
Авторы
Архив
Отклики
Гостевая книга
Торговая точка
Лауреаты журнала
Подписка и распространение
Яндекс.Метрика

 
Союз писателей XXI века
Издательство Евгения Степанова
«Вест-Консалтинг»
подписаться

Отклики
Газета "Литературен Вестник", (София) 17-23 октября 2007 г.

Газета "Литературен Вестник", (София) 17-23 октября 2007 г.


A B R O A D


Авангардът не е мъртъв и не може да бъде, защото е вечно пресътворяващо се начало. Тази своя увереност пренасят в творчеството си съвременни руски автори като Всеволод Некрасов, Константин Кедров, Елена Кацюба, Сергей Бирюков, Александър Горнон, Евгений Харитонов, Евгений Степанов, Борис Констриктор, Герман Лукомников, Александър Федулов, Анна Алчук, Наталия Азарова и др.
Палиндромна, анаграмна, комбинаторна поезия, визуални творби, драматургия и критика за авангарда събира първият „Алманах на съвременния руски авангард” (2007), излязъл в Москва, дело на Международната академия по заум. Международната академия по заум (АЗ) е основана в Тамбов през 1990 година от Сергей Бирюков, поет и критик, професор от университета в Хале, Германия. Тогава е учредена и Международната награда на името на бащата на руския футуризъм Давид Бурлюк.
В академията са членували и членуват поети като Генадий Айги, Хенрих Сапгир, Ри Никонова, С. Сигей, Константин Кедров, Е. Кацюба, Е. Мнацаканова, А. Алчук, а също и критици и изследователи на поетичния авангард като Юрий Орлицки, Йежи Фарино, Джералд Янечек, Т. Гланц и др.
Играта е централно понятие в заумната поезия и ако текстовете на тъй наречения исторически авангард се създават заради стремежа за откъсване от гнета на реалността, заради „чувството за възможност” (Роберт Музил), то в съвременните авангардистки творби художествените похвати до голяма степен стават самоценни. В алманаха обаче са малко творбите, свързани със заумната поезия. Повечето текстове отразяват авангардния стремеж към експеримента, към въздействието чрез фонетичната или визуалната форма, при което семантичното значение на думите минава на заден план, давайки преднина на асоциативната логика. Така възниква многослоен текст, който допуска различни тълкувания. В първия брой на Алманаха са включени поетични творби и на българския поет Никита Нанков и на драматурга Румен Шомов.
Друга новост в литературната карта на руския авангард е излизането на първия брой на интернет-списанието „Другое полушарие” (http://drugpolushar.narod.ru/ DP012007.htm), съвместен проект на литературната група със същото име и Международната академия по заум. Това е единственото в руския интернет периодично издание, напълно посветено на експерименталната словесност и живопис. Главен редактор на проекта е поетът Евгений Харитонов, а редакционната колегия завежда професор Сергей Бирюков от университета в Хале, Германия.
Освен визуална и графична поезия, списанието публикува експериментална проза и драматургия, теория и критика и библиография за авангарда.


Магдалена Костова - Панайотова